Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00, na które szczególnie zapraszamy społeczne organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie wizja rozwoju przestrzennego miasta Gdańska zawarta w Studium.