Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00, na które szczególnie zapraszamy Radnych Miejskich i Radnych Dzielnicowych oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie wizja rozwoju przestrzennego miasta Gdańska zawarta w Studium.

Kolejne spotkania planowane są:
• 12 czerwca 2017r. - spotkanie na które szczególne zapraszamy społeczne organizacje pozarządowe. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00
• 13 czerwca 2017r. - spotkanie na które szczególne zapraszamy specjalistów
z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00