Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza 6 i 28 czerwca na dni otwarte w celu zapoznania się z projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańsk. Od godziny 8:00 do 19:00 zespół autorski będzie do dyspozycji mieszkańców i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

W czerwcu zostały zaplanowane następujące spotkania informacyjne:

  • 6 czerwca 2017r. - spotkanie na które szczególne zapraszamy Radnych Miejskich i Radnych Dzielnicowych. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00
  • 12 czerwca 2017r. - spotkanie na które szczególne zapraszamy społeczne organizacje pozarządowe. Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00
  • 13 czerwca 2017r. - spotkanie na które szczególne zapraszamy specjalistów
    z zakresu architektury-urbanistyki i infrastruktury drogowej.
    Sala Akwen w budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24 w godzinach 17.00-19.00