Start spaceru przed Morskim Domem Kultury w Nowym Porcie, ul. Marynarki Polskiej 111 o godzinie 17:00

Celem spaceru jest zidentyfikowanie miejsc priorytetowych do rewitalizacji z punktu widzenia mieszkańców np. podjazdów dla niepełnosprawnych czy elementów małej architektury.