27 maja 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 6 maja 2024 roku, w zakładce planu Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej.