Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, przygotowuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). W projekcie, podzielonym na trzy etapy, zostaną wyznaczone lokalne przestrzenie publiczne obecnie funkcjonujące w najbliższym sąsiedztwie mieszkańców.

W pierwszej kolejności analizie poddano dzielnice objęte Gminnym Programem Rewitalizacji (Etap 1), w drugim etapie tereny wskazane jako zdegradowane i następnie pozostałe dzielnice mieszkaniowe. Celem projektu jest wyznaczenie sieci lokalnych przestrzeni jako dopełnienie systemu ogólnomiejskich przestrzeni publicznych i sukcesywna poprawa ich dostępności i funkcjonowania. Projekt ma również za zadanie być narzędziem do koordynacji działań jednostek miejskich w przestrzeni publicznej.

Spotkanie odbędzie się 10 października 2016 roku o godzinie 17:00 w sali 408 w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.