13 marca 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 26 lutego 2024 roku, w zakładce planu Owczarnia rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta