23 listopada 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Św. Wojciech - część zachodnia w mieście Gdańsku.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 20 listopada 2023 roku, w zakładce planu Św. Wojciech - część zachodnia w mieście Gdańsku.