5 października 2023 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia – 11 września 2023 roku, w zakładce planu Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej.