W listopadzie i w grudniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gdańsku.

W ramach powtórnych konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 30 listopada 2022 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały, będzie to również okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i zastrzeżeń oraz złożenia uwag do projektu.

Link do spotkania otwartego

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w spotkaniu otwartym
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w spotkaniu otwartym
  3. Instrukcja dołączania podczas spotkania otwartego
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego spotkania otwartego

Szczegóły oraz dokumenty dostępne na stronach:
Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)
BIP - Biuro Rozwoju Gdańska (brg.gda.pl)