5 października 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 19 września 2022 roku, w zakładce planu Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM.