19 maja 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 2 maja 2022 roku, w zakładce planu Śródmieście - rejon dworca autobusowego.