31 stycznia 2022 roku o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Link rejestracyjny do dyskusji publicznej zostanie opublikowany w dniu wyłożenia - 10 stycznia 2022 roku, w zakładce planu Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II.