26 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja publiczna na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wronia Górka.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć w niej udział należy się zarejestrować: Link rejestracyjny do udziału w dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w konsultacjach
3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4. Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego