Zielony Bulwar 13 lipca 2016

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego zapytała gdańszczan o ich zdanie na temat planowanej budowy tzw. Drogi Zielonej.

Zielony Bulwar 19 sierpnia 2016

W związku z planowanymi na wrzesień spotkaniami informacyjnymi  Biura Rozwoju Gdańska oraz Rad Dzielnic z mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem Zielonego Bulwaru, udostępniamy dodatkowe materiały pomocne w zobrazowaniu planowanego przebiegu tej inwestycji czyli odwzorowanie rezerwy terenowej z planów miejscowych na zdjęciu lotniczym.

Zielony Bulwar 05 września 2016

Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem i Zielony Bulwar – jedni krytykują, inni wręcz nalegają na szybką realizację nowej trasy komunikacyjnej dla Gdańska. Jakie korzyści niesie ze sobą ta inwestycja? Tego mieszkańcy dowiedzą się na sześciu spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska przy wsparciu Rad Dzielnic.

Zielony Bulwar 28 kwietnia 2016

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe układu drogowego, łączącego drogę wojewódzką nr 218 z Trasą Słowackiego w Gdańsku.