Informujemy, że poniżej dostępne jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku. Jest to dokument archiwalny, nieobowiązujący.

Plik "Tekst Studium" zawiera uchwałę (XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.), uzasadnienie do uchwały, spis treści i treść studium wraz z aneksami, bibliografią oraz spisem zawartości poszczególnych rysunków. Ponadto poniżej znajdują się dodatkowo Rysunki studium i Szkice,które zawierają część graficzną Studium. Aneksy zawierają informacje dodatkowe, szkice to mapki tematyczne.

Ze względu na wielkość plików, zalecamy wcześniejsze pobranie ich (kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybraniem "Zapisz element docelowy jako...") i otwieranie z dysku komputera użytkownika.