Na zdjęciu widać grupę ludzi pracujących przy zagospodarowaniu skweru.
Rewitalizacja 24 marca 2022

Informujemy o wynikach procedury konkursowej ogłoszonej Zarządzeniem PMG nr 198/22, zgodnie z załączonym raportem z oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - nabór partnera do wspólnej realizacji projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi dla mieszkańców dzielnicy" 
Biskupia Górka / Stary Chełm 22 marca 2022

W związku z przeprowadzeniem naboru ogłoszonego Zarządzeniem PMG nr 199/22 Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza wynik oceny merytorycznej zgodnie z załączoną informacją

Wyniki oceny formalnej w otwartym konkursie ofert nr 198/22 na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska - BRG - rewitalizacja społeczna 
Rewitalizacja 11 marca 2022

W załączonych dokumentach znajduje się protokół z wynikami oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursu. Wszystkie oferty otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, nie podlegają uzupełnieniom i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Informacja o wynikach oceny formalnej zgodnie z Zarządzeniem PMG nr 199/22
Biskupia Górka / Stary Chełm 8 marca 2022

Informacja o złożonych ofertach oraz o wynikach oceny formalnej - nabór partnera do wspólnej realizacji projektu.

Zdjęcie przedstawia zielony park; na pierwszym planie widoczny jest nowy chodnik z szarych płyt, w głębi mały placyk, na którym stoją ławki.
Orunia 4 marca 2022

Przebudowa Ratusza Oruńskiego, zagospodarowanie skweru przy ulicy Gościnnej oraz parku przy Związkowej, budowa nowej placówki usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, zagospodarowanie Rynku Oruńskiego – jednym słowem – rewitalizacja gdańskiej Oruni – nominowana do Pomorskich Sztormów 2021.

Konkurs na działania społeczne w podobszarze Stary Chełm objętym rewitalizacją
Rewitalizacja 14 lutego 2022

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego celem jest wyłonienie partnera do działań społecznych, odbywających się w podobszarze Stary Chełm objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Strona 2 z 30