Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z izolacją ściany fundamentowej od frontu i tyłu budynku przy ul. Rybołowców 7 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 28 września 2022

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybołowców 7 80-543 Gdańsk na wykonawcę prac wybrała:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/22 - RENOWACJA 2. ELEWACJI: FRONTOWEJ I PODWÓRKOWEJ Z ODTWORZENIEM DETALI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. CHŁODNEJ 4 W GDAŃSKU
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 30 sierpnia 2022

Informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 4/22 z dnia 30.08.2022 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji 2. elewacji: frontowej i podwórkowej z odtworzeniem detali budynku mieszkalnego ul.  Chłodna 4 w Gdańsku Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 4 na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - wykonanie remontu dachu wraz z izolacją ściany fundamentowej oraz zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Raduńskiej 1 w Gdańsku - brak rozstrzygnięcia
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 18 sierpnia 2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAprowadzonego w związku z realizacją projektu pn. ”Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Raduńska 1 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 18.08.2022 r. z powodu braku ofert ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 - wykonanie renowacji elewacji ściany frontowej budynku przy ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 17 sierpnia 2022

Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 17.08.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji elewacji ściany frontowej budynku przy ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022 - wykonanie renowacji elewacji ściany frontowej wraz z izolacją pionową piwnicy budynku przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 17 sierpnia 2022

Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 17.08.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji elewacji ściany frontowej wraz z izolacją pionową piwnicy budynku przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - wykonanie remontu elewacji, izolacja ścian fundamentowych, odprowadzenie wód opadowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wilków Morskich 8 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 9 sierpnia 2022

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wilków Morskich 8 na wykonawcę prac wybrała:

Strona 2 z 16