Zapytanie ofertowe Nr 4/20 na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 19 maja 2021

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 4/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 4/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.

Zapytanie ofertowe Nr 1/107/2021 na wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali w budynku mieszkalnym ul. Ks. Góreckiego 8 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 14 kwietnia 2021

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Góreckiego 8 w Gdańsku na wykonawcę prac wybrała:

Zapytanie ofertowe Nr 1/175/2021 na wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali, remont ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. Bliska 5 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 14 kwietnia 2021

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bliska 5 na wykonawcę prac wybrała:

Zapytanie ofertowe Nr 1/REW/2021/NW3 ul. Śluza 4A-E w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 1 kwietnia 2021

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śluza 4 A-E w Gdańsku na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

Zapytanie ofertowe Nr 1/131/2021 -  NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 31 marca 2021

Z uwagi na zbyt wysoką wycenę robót budowlanych objętych zakresem prac Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strajku Dokerów 7 w Gdańsku jest zmuszona odstąpić od procedury wyłonienia wykonawcy.

Zapytanie ofertowe Nr 1/168/2021 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 31 marca 2021

Ze względu na brak możliwości finansowych właścicieli nie wybrano żadnej oferty.

Strona 8 z 16