Zgodnie z protokołem Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym Biskupia 34 w Gdańsku dla zamówienia nr 3/2020 z dnia 08.01.2020 - Komisja stwierdziła, iż wysokość złożonych ofert przewyższa zdolności finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej.