Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budowlane RECON spółka z.o.o.

80-408 Gdańsk

ul. Grzegorza z Sanoka 4

Oferta wpłynęła- 08.01.2020

Cena - 84 439,21

 

Wpłynęła  1 oferta.