Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

 Przedsiębiorstwo Budowlane RECON spółka z.o.o.

80-408 Gdańsk

ul. Grzegorza z Sanoka 4

Oferta wpłynęła- 08.01.2020

Cena – 149 800,00 PLN