Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Biskupia 6 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2023 z dnia 24.08.2023r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac dotyczących remontu elewacji wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej od frontu budynku przy ul. Biskupia 6 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

FRESK Dariusz Chmielewski, Usługi Ochrony Zabytków

ul. Różany Stok 3B/12

80-177 Gdańsk

NIP 956-166-14-13

 

Data wpłynięcia oferty: 11.09.2023 r.

Cena: 168 559,00 zł brutto

Gwarancja: 72 miesiące

 

Złożone oferty:

FRESK Dariusz Chmielewski, Usługi Ochrony Zabytków

ul. Różany Stok 3B/12

80-177 Gdańsk