Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 1/121/2023 dotyczącego wyboru Wykonawcy remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Na Zaspę 30A w Gdańsku nie wpłynęła żadna oferta.