Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zaroślak 10 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 04.11.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z remontem elewacji frontowej wraz z remontem pokrycia dachu od strony frontowej i izolacją ściany fundamentowej budynku przy ul. Zaroślak 10 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński

Łąkowa 2

83-400 Kościerzyna

NIP 591-153-99-18

 

Data wpłynięcia oferty: 21.11.2022r.

Cena: 151 972,39 zł brutto

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Złożone oferty:

Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński

Łąkowa 2

83-400 Kościerzyna