Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 17.08.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji elewacji ściany frontowej wraz z izolacją pionową piwnicy budynku przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

 Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński

Łąkowa 2

83-400 Kościerzyna

NIP 591-153-99-18

 

Data wpłynięcia oferty: 01.09.2022 r.

Cena: 155 568,87 zł brutto

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Złożone oferty:

Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński

Łąkowa 2

83-400 Kościerzyna