INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 1/22 z dnia 12.07.2022 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Polna 1-4 w Gdańsku, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 1-4 w Gdańsku na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

Renbud Sp. z o.o.
84-223 Linia
ul. Wrzosowa 16

NIP 588-240-94-02

 

Data wpłynięcia oferty: 28.07.2022 r.

Cena: 396.900,00 zł brutto

Gwarancja: 48 miesięcy