Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 2/22 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac „Remont elewacji frontowej” w budynku Trakt św. Wojciecha 65 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 2/22, nie wpłynęła żadna oferta.