Wspólnota Mieszkaniowa Biskupia 8  na wykonawcę robót wybrała:

Brif Marcin Krajewski
ul. Wielkopolska 16D
80-180 Gdańsk

NIP 583-259-90-04

Data wpływu oferty: 30.11.2021
Cena:  60.687,19 zł
Gwarancja: 60 m-cy  miesięcy

 

Złożone oferty:

Brif Marcin Krajewski
ul. Wielkopolska 16D
80-180 Gdańsk

Firma Handlowo Usługowa Bud Rob Szpek Paweł
ul. Mozarta 32
80-170 Gdańsk