Niniejszym informujemy, że w ramach zapytania ofertowego nr 2/21 z dnia 28.10.2021r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatki schodowej - w tym m.in. naprawa ścian na klatce schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, tynki, malowanie, wymiana stopni i podstopnic drewnianych oraz izolacje przeciwwilgociowe pionowe w budynku mieszkalnym ul. Fundacyjna 7 w Gdańsku, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fundacyjna 7 w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu z uwagi na zbyt wysoką wycenę robót budowlanych objętych zakresem prac.

Informacja o wyniku postępowania