Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/21 z dnia 20.10.2021r. z powodu braku ofert nie wyłoniła wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku.