Aktualizacja z dn. 23.03.2022 r.:

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Góreckiego 8A i 8B informuje, że współwłaściciele w/w nieruchomości unieważniają przetarg z wyboru wykonawcy dot. prac objętych zapytaniem ofertowym nr 1/180/2021.

Wspólnota odwołała uchwałę kredytową na realizację w/w zadania przetargowego.

W związku z powyższym wspólnota nie posiada możliwości finansowych na realizację projektu.

 


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Góreckiego 8A i 8B na wykonawcę prac wybrała:

Usługi Ogólnobudowlane Paweł Bronk
ul. Szeroka 10
83-331 Niestępowo

NIP: 58-919-381-46

Data wpływu oferty: 18.10.2021 godz. 9:00
Cena: 303 696,00 zł
Gwarancja: 72 miesiące

Złożone oferty:

Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski
Angielska Grobla 14
80-756 Gdańsk

Usługi Ogólnobudowlane Paweł Bronk
Szeroka 10
83-331 Niestępowo