Zapytanie ofertowe nr 01/REW/2021/BAZA - remont budynku przy ul. Grodza Kamienna 2d w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu, działki nr 266/4 oraz 265 obr. 99.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodza Kamienna 2D na wykonawcę prac wybrała :

PHU „ARKADA” Robert Gorczyca
ul. Marcina Dragana 20/47
80-807 Gdańsk

Data wpływu oferty: 27-08-2021
Cena:179 176,40 zł
Gwarancja : 72 miesięcy

 

Złożone oferty:

1. PHU „ARKADA” Robert Gorczyca
ul. Marcina Dragana 20/47
80-807 Gdańsk