Z uwagi na zbyt wysoką wycenę robót budowlanych objętych zakresem prac Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strajku Dokerów 7 w Gdańsku jest zmuszona odstąpić od procedury wyłonienia wykonawcy.