Ze względu na brak możliwości finansowych właścicieli nie wybrano żadnej oferty.