Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 10/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 10/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.