Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 7/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych, zagospodarowania bezpośredniego otoczenia budynku przy ul. Ramułta 8 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 7/20, Wspólnota Mieszkaniowa Ramułta 8 w Gdańsku na wykonawcę prac wybrała:

P.P.H. SAWENA
Zbigniew Dybowski
ul. Na Zboczu 6
83-333 Chmielno

Data wpływu oferty: 16-02-2021 r. godz. 11:30

Cena: 242 645,68 zł brutto

Gwarancja: 60 miesięcy

 

Złożone oferty:

H. SAWENA
Zbigniew Dybowski
ul. Na Zboczu 6
83-333 Chmielno