„Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 7/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku przy ul. Ramułta 8 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 7/20, Wspólnota Mieszkaniowa Ramułta 8 w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.