Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 6/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych, budowy wiaty śmietnikowej, zagospodarowania terenu budynku przy ul. Ramułta 4,4A w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 6/20, Wspólnota Mieszkaniowa Ramułta 4,4A w Gdańsku na wykonawcę prac wybrała:

Elewacje i Remonty Budowlane
Grzegorz Dawidowski
ul. Strażacka 34
83-050 Kolbudy

Data wpływu oferty: 11-12-2020 r.
Cena: 238 164,82 zł brutto
Gwarancja: 72 miesiące

 

Złożone oferty:

 1. Zakład Budowlano Dekarski
  Marek Plechowski
  ul. Angielska Grobla 14
  80-756 Gdańsk
 2. Elewacje i Remonty Budowlane
  Grzegorz Dawidowski
  ul. Strażacka 34
  83-050 Kolbudy