Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania zapytania ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich podparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Śluza 4a-e w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.