Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dolna Brama 7 w Gdańsku oświadcza, że odstąpił od podpisania umowy z wybranym wykonawcą w drodze przetargu ogłoszonego dnia 03-06-2020 dotyczącego    Wykonanie remontu elewacji remontowej, docieplenie ścian zewnętrznych , izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w budynku mieszkalnym przy ul. Dolna Brama 7 w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta  i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” wygranym przez Jarosław Klasa MRJ ul. Afrodyty 26,81-601 Gdynia , cena brutto oferty 118 422,00 zł.


Wykonawca wybrany :

Jarosław Klasa MRJ
Ul. Afrodyty 26
81-601 Gdynia

Data złożenia oferty : 25-06-2020
Cena brutto oferty : 118 422,00
Gwarancja 72 miesiące

Złożone oferty:

 1. Jarosław Klasa MRJ
  Ul. Afrodyty 26
  81-601 Gdynia

 2. Zakład Budowlano Dekarski
  Marek Plechowski
  80-756 Gdańsk
  Ul. Angielska Grobla 14