Wybór wykonawcy:

Brif Marcin Krajewski

Ul. Wielkopolska 16 D, 80-180 Gdańsk

Data wpływu: 28.02.2020r.

Cena brutto : 123 449,58 zł

 

Wpłynęła 1 oferta.