1. Oferta wybrana

ZAKŁAD BUDOWLANO DEKARSKI

Marek Plechowski
ul Angielska Grobla 14
80-756 Gdańsk

Data wpłynięcia oferty: 26.02.2020 r.

Cena: 91.800,00 zł brutto

 

2. Złożone oferty

1).ZAKŁAD BUDOWLANO DEKARSKI
Marek Plechowski
ul. Angielska Grobla 14
80-756 Gdańsk

2) RENBUD Sp. z o.o.
84-223 Linia
ul. Wrzosowa 16

3). Przedsiębiorstwo Budowlane RECON Sp. z o.o.
80-408 Gdańsk
Ul. Grzegorza z Sanoka 4