INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn. ”Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Raduńska 1 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 28.09.2022 r. z powodu braku ofert ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.