Informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 4/22 z dnia 30.08.2022 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji 2. elewacji: frontowej i podwórkowej z odtworzeniem detali budynku mieszkalnego ul.  Chłodna 4 w Gdańsku Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chłodna 4 na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

Renbud Sp. z o.o.

84-223 Linia

ul. Wrzosowa 16

NIP 588-240-94-02

 

Data wpłynięcia oferty: 14.09.2022 r.

Cena: 248.400,00 zł brutto

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Złożone oferty:

Renbud Sp. z o.o.

84-223 Linia

ul. Wrzosowa 16

 

ZAKŁAD BUDOWLANO DEKARSKI Marek Plechowski

80-756 Gdańsk

ul. Angielska Grobla 14