Informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Małomiejska 39C w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 3/22 z dnia 03.06.2022 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu remontu dachu, remontu kominów i izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym przy ul. Małomiejskiej 39C w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia i odstępuje od procedury wyłonienia wykonawcy.