Zapytanie ofertowe Nr 1/133/2021 wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali, remont ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. STRAJKU DOKERÓW 10 w Gdańsku