Zapytanie ofertowe Nr 1/145/2021 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali w budynku mieszkalnym ul. Wolności 20-20A w Gdańsku

 Informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 20-20A w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/145/2021 z dnia 24.06.2021 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji, odtworzenia detali w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 20-20A w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia i odstępuje od procedury wyłonienia wykonawcy.