Zapytanie ofertowe Nr 1/145/2021 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali w budynku mieszkalnym ul. Wolności 20-20A w Gdańsku