loga ue

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych (raport do pobrania tutaj) wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:

 • Biskupia Górka / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia,
 • Stogi Mieszkaniowe,
 • Brzeźno - osada rybacka,
 • Przeróbka Mieszkaniowa,
 • Angielska Grobla.


Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja, do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:

 • Biskupią Górkę / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunię.


Uchwała wraz z załącznikami do pobrania
tutaj

 

Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście