Poniżej 30 tys. euro 19 listopada 2018

Wybór oferty

na dostawę 100 dysków twardych SSD w 2018 r.

Poniżej 30 tys. euro 21 listopada 2018

Wybór oferty

II

na usługę Office 365 Business Essentials Government -100 sztuk

Poniżej 30 tys. euro 28 listopada 2018

Wybór oferty

na dostawę Office 2019 Home & Business BOX -20 sztuk

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę tonerów w roku 2019

Poniżej 30 tys. euro 11 stycznia 2019

Wybór oferty

na dostawę środków czystości w roku 2019

Poniżej 30 tys. euro 21 stycznia 2019

Wybór oferty

na sukcesywną dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w roku 2019 r.